Haber

Altılı tablonun Ortak Politikalar Mutabakat Zaptı tanıtıldı (2)

Toplantıda altılı masanın “Ortak Politikalar Mutabakat Zaptı” tanıtıldı.

ATO Kongresi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ÂLÂ Partisi Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Mutabakat zaptı, komite çalışmalarına katılan altı partinin genel başkan yardımcıları tarafından okundu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Alım, Ortak Politikalar Mutabakatı’nın Sektörel Politikalar bölümünde yer alan bazı eylemleri paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılacağını belirten Bilgin, Tarım Kanunu’nda öngörülmesine rağmen hiçbir zaman uyulmayan tarımsal temellerin geri alınamayacak şekilde verileceğini bildirdi. gayri safi milli hasılanın yüzde birinden daha az olması ve havza bazlı, sürdürülebilir ve aktif bir şekilde uygulanacağını taahhüt etmektedir. .

Tarımda indirimli elektrik tarifesi, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsili uygulamasına geçileceğini belirten Alim, mazot, gübre, yem, tohum gibi girdi takviyelerinin çiftçinin tarlasını sürmesinden, sağmasından, hayvancılık enkesitlere gitmeden önce, diğer destek ödemelerinin ise üretimden sonra yapılmasıdır. Bana 90 gün içinde ödeneceğini söyledi.

Bilgin, sanayi üretimi ve ihracatının ileri teknolojiye dayalı katma değeri yüksek bir yapıya dönüştürüleceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı’nın Esnaf ve Ticaret Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılacağını belirten Alım, “Esnafımızın salgın döneminde kullandığı kredilerin faizleri ile BAĞ-KUR faizleri ve vergi borçlarını sileceğiz, kalan anaparanın da uygun vadede ödenmesini sağlayacağız.Esnafımıza emekli olabilmeleri için geriye dönük borçlanma hakkı vereceğiz.” dedi.

Bilgin, elektrik, doğal gaz ve petrol piyasaları gibi temel yasalardaki rekabeti engelleyici ayrıcalıkları yeniden düzenleyeceklerini kaydetti.

Mevcut yüksek fiyatlı doğal gaz anlaşmalarının yeniden görüşüleceğini kaydeden Alım, şunları söyledi:

“Akkuyu Nükleer Santrali Projesi’nin mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını, sözleşme dışında verilen hakları ve üstlenilen yükümlülükleri gözden geçireceğiz. Türkiye’ye ait maden kaynaklarının aranmasına hız kazandıracağız, branşın milli gelir içindeki payını artıracağız. Üretilen madenleri yarı mamul veya mamul haline getireceğiz” diyen Demir, “Yatırımları teşvik edeceğiz, Türkiye’yi hammadde ihraç eden, yarı mamul ve mamul ithal eden bir ülke olmaktan kurtaracağız. Göreve geldiğimiz gün Kanal İstanbul Projesini iptal edip, bugüne kadar yapılan iş ve süreçleri ekonomik, ekolojik ve teknik açıdan inceleyeceğiz.”

Atatürk Havalimanı’nın yeniden uçuşa uygun hale getirileceğini belirten Bilgin, “İhracat tabanlarını gözden geçirip, etki analizleri yapıp, yeni nesil ihracat katkıları geliştireceğiz. Eximbank’ın sermayesini güçlendirerek, uzun vadeli ve elverişli koşullardan daha fazla yararlanmasını sağlayacağız.” Birlik Antlaşması’nın güncellenmesi konusunda müzakereleri hızlandıracağız.” dedim.

Turizmin tüm aşamalarını ve paydaşlarını kapsayan yeni bir Turizm Kanunu çıkarılacağını belirten Bilgin, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurullarının “gerçek” özerk hale getirileceğini kaydetti.

Bilgin, sanatçıların bir araya gelerek barınma, sağlık ve bakım hizmeti verecekleri sanatçı dayanışma merkezleri kurulacağını söyledi.

“İhtisas çevre mahkemeleri kuracağız”

Çevre, iklim, su kaynakları ve ormanların korunması için tek bir bakanlık kurulacağını belirten Bilgin, Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum amacıyla yeşil ekonomi geçiş programının devreye alınacağını bildirdi.

Bilgin, “Çevre ihtisas mahkemeleri kuracağız, Türk Ceza Kanunu’ndaki çevre suçlarının kapsamını genişleteceğiz ve cezalarını artıracağız. Tek kullanımlık plastikleri kademeli olarak hayatımızdan çıkaracağız.” dedim.

Yeni termik santral yapılmayacağını, Orman Kanunu’nda yer alan ve cumhurbaşkanına orman alanının niteliğini değiştirme yetkisi veren maddenin yürürlükten kaldırılacağını kaydeden Alım, “Yakılan alanlara verilen hukuka aykırı imar izinleri… ormanlık alanlar” iptal edilecektir.

Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulacağını anlatan Alım, merkezi ve yerel yönetimlerin işbirliğini sağlayacak ve mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceğini sağlayacak bir kentsel dönüşüm yasası çıkarılacağını kaydetti.

Bilgin, afet çerçeve yasasının çıkarılacağını ve DASK’ın tüm afet türlerini ve konut dışı yapıları kapsayacak şekilde geliştirileceğini belirtti.

“Ulusal ebeveynlik programını hayata geçireceğiz”

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Genel Başkanı Ümit Özlale, Millet İttifakı’nın sosyal politikalarını da açıkladı.

Çocuklara yönelik projelere de değinen Özlale, devlet okullarında okuyan tüm çocuklara ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği verileceğini belirtti.

Yoksul ailelerdeki bebeklere süt ve mama başta olmak üzere hijyen esasına göre gıda verileceğine değinen Özlale, ulusal ebeveynlik programının hayata geçirileceğini söyledi. Özlale, çocuklara yönelik şiddet, cinsel istismar ve sömürüye karşı her türlü önlemin alınacağını kaydetti.

Vatandaşla hak temelli, adil ve eşit dayanışma menfaatinin tesis edileceğini, dar gelirli ailelere insan onuruna yakışır bir yaşam sağlayacak gelir eki verileceğini anlatan Özlale, bu esasın belediyeye yatırılacağını bildirdi. Evdeki hanımın hesabı.

Daha uzun süreli çalışanların daha fazla emekli maaşı alacağını söyleyen Özlale, emekli maaşlarına yapılan zamda sadece enflasyonun değil, büyümeden kaynaklanan refah payının da dikkate alınacağını söyledi.

Özlale, “Kaçak yabancı işçiler artık ülkemizde çalışamayacak. Türkiye’yi adeta geçiş hanına çeviren vize rejimini yeniden düzenleyeceğiz. Çocuk işçi çalıştırılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Çocuk işçi sömürüsüne son vereceğiz. • Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin ILO Sözleşmesi’ni onaylayacağız, kötüye kullanımın önüne geçeceğiz.” dedi.

Ülkenin konut sorununun da çözüleceğini, TOKİ’nin sadece sosyal konut üreteceğini belirten Özlale, dar gelirli ailelerin bu sosyal konutlarda nakit para ödemeden konut sahibi olacağını söyledi.

Üniversite öğrencilerinin barınma sorununun çözüleceğini ve öğrencilerin üniversiteye yakın ve modern devlet yurtlarında kalabileceklerini belirten Özlale, yabancıların gayrimenkul alarak vatandaş olmalarının önüne geçileceğini söyledi.

Sağlık çalışanları için “Vatanına Dönüş Projesi”

Özlale, “Vatanlara Dönüş Projesi”ni başlatarak ülkenin sağlık çalışanı ihtiyacını karşılayacaklarını belirterek, kademeli sevk zinciri altyapısı ile hastanelerdeki yığılmanın önüne geçileceğini, Türkiye’de artık ilaç krizinin olmayacağını söyledi.

Yazılım, kodlama ve siber güvenlik gibi alanlarda engellilerin nitelikli istihdamının artırılacağını ve şehirlerin engelli dostu şehirler olarak yeniden tasarlanacağını belirten Özlale, yüksek enflasyonu hesaba katın.

Özlale, kadınların haklı taleplerini değerlendirip çözüme kavuşturacak güçlü bir kadın siyasi altyapısıyla Kadın Aile ve Çocuk Bakanlığı kurulacağını ve tüm uluslararası anlaşmaların iade edileceğini söyledi.

Özlale, Türkiye’nin her bölgesinden gençlerin katılımı desteklenerek Türkiye Gençlik Meclisi’nin kurulacağını, kültür-sanat faaliyetlerinden yararlanmaları için kültür kartları verileceğini, meslek akademileri ve kent meslek merkezlerinin kurulacağını belirterek, KYK’nın kurulacağını bildirdi. sosyal sorumluluk projelerinde çalışarak borçlar ödenecek.

Uyuşturucu tacirleri ve üreticilerine verilecek cezaların iki katına çıkarılacağını belirten Özlale, diğer ülkelerde kurulacak bölge müdürlükleri ile uyuşturucuyla mücadelede uluslararası iş birliği sağlanacağını söyledi.

“Ortadoğu bölgesindeki ülkelerin içişlerine karışmayacağız”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir de Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde yer alan dış politika ana görüşlerini açıkladı.

Tekir, “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin dış politikada temel bir ilke olarak korunacağını ve her zaman benimseneceğini belirterek, Dışişleri Bakanlığı’nın dış politika üretim kararları ve kararlarındaki rol ve misyonunun önemli olduğunu vurguladı. uygulamalar geri kazanılacaktır.

Dışişleri Bakanlığı’na personel alımının siyasi tercihlerden uzak, yeterlilik ve liyakate dayalı kapsamlı bir sınav sistemiyle gerçekleştirileceğini belirten Tekir, 2014 Geri Kabul Anlaşması ve 18 Mart 2016 Anlaşması’nın gözden geçirileceğini kaydetti.

Tekir şöyle devam etti:

“Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olarak ve Anayasamızın gereği olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni uyumlaştıracak kararlarını ve kurulun diğer yasal belgelerini uygulayacağız. Devam edeceğiz. NATO içindeki katkılarımızı rasyonel bir temelde ve ulusal çıkarlarımızı gözetecek şekilde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, D8 gibi kuruluşlardaki konumumuzu güçlendireceğiz. uluslararası ilişkilerde bu kuruluşların rolünü geliştirmek.

Ortadoğu bölgesindeki ülkelerin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyacağız. Bu ülkelerin iç işlerine karışan, aradaki meselelerde taraf tutan değil, analizi kolaylaştıran bir ülke olacağız. İsrail, Filistin sorunu kronik bir sorundur. Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ve iki devlet maddesine uygun olarak bu soruna kalıcı bir çözüm bulmak için ilgili tüm taraflarla görüşeceğiz. Türkiye’nin Filistin konusunda güvenilir bir kolaylaştırıcı olarak masada yerini almasını sağlayacağız.”

“Egemenliğimize zarar verebilecek gelişmelere izin vermeyeceğiz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türklerinin temel hedeflerinin kazanılmış haklarını savunmak ve iki toplumun siyasi eşitliğini hakim kılmak olduğunu anlatan Tekir, sınırlandırmada önceliğin çoklu müzakere süreçlerinden sonuç alınmasına verileceğini kaydetti. Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları ve hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı.

Tekir, “Ege Denizi bir barış, işbirliği ve iyi komşuluk alanı olarak görülmelidir. Bu hedefe ulaşmak için çalışacak Ege Denizi’ndeki egemenlik alanlarımıza zarar verebilecek hiçbir gelişmeye asla izin vermeyeceğiz.” dedim.

ABD ile ilişkilerde kurumsal temele dayalı ve eşitler anlayışına dayalı bir politika izleneceğini belirten Tekir, “Türkiye’nin F-35 projesine dönüşü de dahil olmak üzere ittifak ilişkilerini karşılıklı anlayışa dayalı bir biçimde ilerleteceğiz. Rusya Federasyonu ile ilişkileri, eşitler arası bir anlayışla kurumsal düzeyde istikrarlıdır ve bunu sağlayan diyalogla güçlendirmeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Türk ordusunu kendisine verilen görevleri yerine getirebilecek ileri teknoloji sistemlerle donatacaklarını ifade eden Tekir, “İstihbarat, keşif, vuruculuk ve diğer harekât kabiliyetlerini güçlendireceğiz. Milli Savunma Bakanlığı teşkilat yapısını gözden geçireceğiz. Milli Savunma. Kuvvet komutanlıklarını tekrar Genelkurmay’a bağlayacağız.” şeklinde konuştu.

Tekir, yurt dışına kaçan teröristlerin iadesi için çalışmaların etkinleştirileceğini, organize suç örgütlerinin sınır ötesi faaliyetlerinde bölgesel ve uluslararası iş birliğinin güçlendirileceğini bildirdi. kurulu oluşturulacağını kaydetti.

“Getto haline gelmelerine asla izin vermeyeceğiz”

Göç İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere sığınmacılarla ilgili kurumları yeniden yapılandıracaklarını, idari ve işçi altyapılarını güçlendireceklerini anlatan Tekir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geri kabul anlaşmaları ile düzensiz göçü önleyeceğiz, ülkemizin göç konusunda tampon bölge veya tampon ülke olmasına asla izin vermeyeceğiz. Sınırlarımızı elektro-optik kuleler, aydınlatma sistemleri, gece görüş kameraları, insansız hava araçları ile güçlendireceğiz. , entegre güvenlik sistemleri ve gerektiğinde duvarlar, “Geçişlere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Geri gönderme merkezlerinin sayısını ve kapasitesini artıracağız.”

Tekir, gayrimenkul devlet iç borçlanma senetleri, yatırım fonları alımı, döviz mevduatı veya bireysel emeklilik hesabı açılması karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vereceklerini bildirdi.

Mültecilerin mahalle, ilçe ve iller bazında kontrolsüz yığınaklara ulaşmasını önleyeceklerini, kentlerde getto haline gelmelerine izin vermeyeceklerini belirten Tekir, “Geçici koruma altındaki Suriyelilerin geri dönmesini sağlayacağız. Bir an önce ülkelerine güvenli bir şekilde ve iç hukukumuza ve uluslararası hukuka uygun olarak.Bölgenin barış ve güvenliği için bunu yapacağız.Gerekli buluyoruz.” dedim.

Konuşmaların ardından 6 siyasi partinin genel başkanları sahne alarak anlaşma metniyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort